‘ ഹലോ അണ്ണാ എങ്ങോട്ടാ കത്തിച്ച് വിട്ട്?’‘ ഓ! എന്തരപ്പീ പറയാൻ, ലവന്മാരു തമ്മേക്കൂല്ല കേട്ട ജീവിക്കാൻ ‘


‘ അയ്യൊ! ആരണ്ണാ ?. ഇന്നണ്ണൻ ആകെ ദേഷ്യത്തിലാണല്ലൊ ? എന്താ കാര്യം എന്നു പറ’.


‘ അല്ലടേപ്പീ, നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, നമ്മളീ പ്രതികൂല കാലാവസ്തേലും മറ്റും ഇവിടെ കെടന്നു പണിയെടുക്കുന്നു. എന്തരു കാര്യത്തിന് ?.’


‘അയ്യൊ അണ്ണാ അതിപ്പൊ, വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റും… ‘

‘ടെയ് … അതല്ല ചോയ്ച്ചത്. നമ്മളീ കൂതറ അറബികൾക്കു വേണ്ടി എന്തരിനടേയ് കെടന്നു പണിയെടുക്കണത്. ലവന്മാർക്കു വല്ല ചിന്തേം ഒണ്ടാ നമ്മളെ കുറിച്ച്.?. നാട്ടീക്കിട്ടണ എന്തരങ്കിലും ഫക്ഷണം ലവമ്മാരു നമ്മക്കു ഒണ്ടാക്കി തരുന്നൊണ്ടാ. ഒരൊണക്ക കുബ്ബൂസും അതിന്റെ കൂടേ വയറ്റിലു കാറ്റ് കേറ്റാനായിട്ട് കൊറെ പരിപ്പും. ലവന്മാർ എന്തരടേയ് വിചാരിച്ചിരിക്കണത് വയറ്റിൽ കാറ്റ് കേറ്റി നമ്മളെ മേലോട്ട് പറത്തി വിട്ട് എയറൊപ്ലയിൻ കളിക്കാനൊ മറ്റൊ ആണോന്നാ ?..’


‘അതിപ്പൊ അണ്ണാ. അങ്ങനെ ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ …’


‘ അപ്പീ നിനക്കു എന്തരുപുല്ലറിയാം. നീ വന്നേല്ലെ ഒള്ളു, നിനക്ക് പറഞ്ഞാ മനസിലാവൂല്ല. കൊറെ കാലമായില്ലെ നമ്മക്കിതൊക്കെ അങ്ങ് ശീലമായ്. ഫക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യം അവിടേ നിക്കട്ട്. താമസത്തിന്റെ കാര്യം നൊക്കെടെയ്. പത്തിരുപത് കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ താമസിക്കണ മുറിയാണ്. ലവന്മാർ എന്ത് കന്നം തിരിവാണെടേയ് ഈ കാണിക്കാൻ പോണത്.’

‘അതെന്താ അണ്ണനെ ആ റൂമിന്നു മാറാൻ പറഞ്ഞൊ?.’

‘ങും അതൊന്നുമല്ല. അപ്പീ അപ്പി കാണുന്നിലെ നമ്മടേ ക്യമ്പുകള് മൊത്തം പെയിന്റടിക്കുന്നത്.’

‘കണ്ടു കണ്ടു . എന്തായലും നല്ലകാര്യം ആയി. അണ്ണന്റെ റൂമും പെയിന്റടിച്ചൊ ?.’


‘ അതുതന്നപ്പീ പറയാൻ പോണത്. ലവന്മാര് ഇതു വരെ കെട്ടിയെടുത്തില്ല ’


‘ അഹാ ഇതാണൊ കാര്യം. അണ്ണ അതു സമയം എടുക്കില്ലെ. ഒരോ റൂമും തീറ്ന്നു വരണ്ടെ ? അണ്ണന്റെ റൂമിലും വരും.’


‘എന്തരു വരാൻ. ലവന്മാരടുത്ത് അങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുക്കണ്ടാന്നു പറയാനാ പോവാമ്പോണെ. അപ്പി കണ്ടില്ലെ ഓരൊ മുറികളും ആകെ വൃത്തികേടാക്കി ഇട്ടിരിക്കണത്.’


‘ അയ്യൊ അണ്ണ അതിപ്പൊ ഒന്നൊ രണ്ടോ ദിവസത്തെ പ്രശ്നം അല്ലെ കാണു. ഈ പെയിന്റിന്റെ മണാമൊക്കെ അങ്ങു പോവും. അതു കഴിയുമ്പൊ ശരിയാവൂല്ലെ. ?’


‘ അപ്പി ഇതെന്തരറിഞ്ഞിട്ടാണ് പറേണത്. ഞാനിവിടെ പത്തിരുവത് കൊല്ലമായി. ഇത്രേം കാലമായിട്ടൊള്ള പാറ്റയും പല്ലിയും ഒക്കെ എന്റെ മുറിയിലൊണ്ട്. ചെവരുമൊത്തം പാറ്റകളു കാട്ടിച്ച് നല്ല ഡിസൈനിൽ വച്ചിട്ടൊണ്ട്, കട്ടിലിലാണേൽ മൂട്ടകളും. അതിനെയൊക്കെയാ ലവന്മാരു പെയിന്റടിച്ച് കൊല്ലാൻ പോണത്. അപ്പീ ഇതിന്റെ ഒക്കെ കടി കൊള്ളാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ കെടന്നൊറങ്ങുമെടേയ്. പത്തിരുപതു കൊല്ലമായിട്ടൊള്ള ശീലമാ ലവന്മാർ വെട്ടിപ്പൊളക്കാൻ പോണത്. ഈ കൂതറ അറബികൾക്ക് നമ്മടെ കാര്യത്തില് എന്തരെങ്കിലും ശ്രദ്ധ ഒണ്ടാ. അപ്പീ നീ തന്നെ പറ.’