‘’ അല്ല ആരായിത് ? അണ്ണനെ കണ്ടിട്ട് കുറെ കാലമായല്ലൊ ? എവിടെയാ ഇപ്പൊ?’‘

‘’ ഓ എന്തരുപറയാന്‍ അപ്പീ. നാട്ടീപ്പൊയിരുന്നു. അപ്പിക്കു സുഖങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ?’

‘’ സുഖം തന്നണ്ണാ. അല്ലണ്ണാ ഇപ്പൊ നാട്ടില്‍ ആകെ പുകിലാണല്ലൊ. തിലകന്‍ പ്രശ്നം കാരണം. ‘’

‘’ ഓ എന്തരു പറയാന്‍. എവമ്മരയൊക്കെ കൊണ്ട് തോറ്റടെയ്. ഇത്രേം കാലം നമ്മളൊക്കെ കരുതിയ പോലാണാ എവമ്മാരു ? ഇപ്പക്കെടന്നു വെരകണത് കണ്ടാ ?’‘

‘’ എന്നാലും ഈ തിലകന്‍ ചേട്ടന്‍ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് ഇത്തിരി കഷ്ടം ആയിപ്പോയി ‘’

‘’ എന്തരു കഷ്ടം. എടെയ് അയാളു പറഞ്ഞതൊക്കെ അല്ലേടെയ് കാര്യങ്ങള്. കോടികള് മേടിക്കണ ലവന്മാരു മാത്രം ജീവിച്ചാ മതിയാടെയ് ? എല്ലാരും ജീവിക്കണ്ടെയ് ?’‘

‘’ ങ്ഹും അതും ശരിയാണ്. എന്നാലും സുകുമാര്‍ അഴിക്കോട് ഒക്കെ പറഞ്ഞത് ഇത്തിരി തെറ്റായിപ്പോയി. എങ്കിലും നല്ല കടുത്ത ഭാഷയില്‍ തന്നെ മോഹനന്‍ലാല്‍ തിരിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അഴിക്കോട് തത്ത്വമസി ഒക്കെ എഴുതിക്കാണും എന്നു വച്ച് കേറി ഭരിക്കണ്ട എന്ന് ‘’

‘’ എടെയ് മോഹന്‍ലാല്‍ എന്തറിഞ്ഞിട്ടടെയ് ഈ പറയണത്. ലവനു വെവരം എന്നു പറയണ സാധനം ഒണ്ടാ. തത്ത്വമസി ഒക്കെ അത്ര നിസാരമാണാ ? അതൊക്കെ സാധാരണ ആര്‍ക്കും എഴുതാന്‍ പറ്റത്തില്ല.’‘

‘’ ഓ അങ്ങനെയാണൊ ?, അല്ലണ്ണ എന്തോന്നാ ഈ തത്ത്വമസി എന്നു വച്ചാല്‍. സത്യം പറഞ്ഞാല് എനിക്കും അത്ര അങ്ങോട്ട് പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല. ‘’

‘’ തള്ളെ കഷ്ടമെടെയ്. നിങ്ങളെയൊക്കെ എന്തരിനു കൊള്ളാം. എടെയ് അപ്പീ നീ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തില് പോയിട്ടൊണ്ടാ ?’‘

‘’ പോയിട്ടുണ്ട് ‘’

‘’ അപ്പീ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുന്നില്‍  തത്ത്വമസി എന്ന ബൊര്‍ഡ് എഴുതി വച്ച ആളാണ് ഈ പറയുന്ന സുകുമാര്‍ അഴിക്കൊട്. മനസ്സിലായാ ?’‘